Välkommen att delta!

Lunds näringslivsdag och hållbarhetsvecka

Här kan du läsa mer om, och anmäla dig till, Lunds näringslivsdag! Som en del i Näringslivsveckan anordnas God morgon Lund-frukost! Spagetti eller konfetti kring klimatmål 2030?I denna God morgon…