Faces of Stadshallen – Mårthen Mirza

”När jag började arbeta i Lund var Stadshallen redan stängd för renovering. Nu har jag suttit i massor av möten och pratat om hur det ska bli, och ser väldigt mycket fram mot att få uppleva huset på riktigt. Jag tror att Stadshallen kan bli en fantastisk plats för många kulturupplevelser och ett komplement till stadens övriga scener och lokaler”

Mårthen Mirza, kulturchef i Lund, ser mest fram emot ”krockarna” – när ett fullmäktigemöte blandas med en kammarmusikkonsert som blandas med en utställning och en audition.