Välkommen till Stadshallen för din förtidsröstning. Varje dag mellan 22 maj och 8 juni finns valförrättare och valbås till för dig, mellan 09:00 – 20:00.

Använd din röst för att vara med och förändra världen du lever i

Den 6–9 juni 2024 är det EU-val. Då går miljontals européer till valurnorna för att forma den europeiska demokratins framtid

Det är ett unikt ögonblick där vi tillsammans bestämmer hur Europeiska unionens framtid ska se ut. Att rösta är alltid viktigt – i kommunvalet, regionvalet, riksdagsvalet och EU-valet. Det är en möjlighet att göra din röst hörd i frågor som du bryr dig om. 

Det kan vara lätt att glömma hur många människor som påverkas av hur det går i EU-valet. Europaparlamentet stiftar lagar som påverkar oss alla: de största länderna och de minsta byarna, den mäktiga koncernen och den ensamma egenföretagaren, det globala och det lokala. 

EU:s lagar handlar om det som angår människor – miljö, trygghet, invandring, socialpolitik, konsumenträttigheter, ekonomi, rättsstaten och mycket mer. I dag har varje viktig nationell fråga också en europeisk infallsvinkel. 

Din röst avgör vilka ledamöter av Europaparlamentet som ska företräda dig när nya lagar blir till, den påverkar valet av Europeiska kommissionen. Du bidrar till beslut som formar din och många andras vardag. 

Använd din röst för att tackla de globala utmaningarna runtomkring oss

I en alltmer komplex, instabil och sammankopplad värld arbetar Europeiska unionen med globala utmaningar som inget EU-land klarar av på egen hand. Att tackla de många utmaningar vi står inför är ingen smal sak – att rösta är ditt sätt att påverka hur det ska gå till.

Använd din röst för att stå upp för demokratin

Demokratin får vi aldrig ta för given. Demokratin är vår kollektiva seger – men också vårt kollektiva ansvar där vi alla har en roll. 

Demokratin utgår från folket. Det är hos oss det börjar när vi lägger vår röst i EU-valet, och valen vi gör där påverkar våra liv. Deltar vi inte kan vi inte forma vår framtid. Den europeiska parlamentariska demokratin förlorar sin styrka, dess värden förlorar sin mening. 

Ju fler som röstar, desto starkare blir vår demokrati. Läs mer om EU-valet här!