Human Rights Festival – Sveriges första festival för mänskliga rättigheter!

Bara några dagar efter att Stadshallen öppnas äger Human Rights Festival rum i Lund, och till stor del i Stadshallen. Sveriges första festival för mänskliga rättigheter sker 7-9 december 2022!

Human Rights Festival startades av Altitude Meetings och Raoul Wallenberginstitutet för att sprida kunskap om mänskliga rättigheter och demokrati genom olika kulturuttryck; samtal, föreläsningar, musik, poesi med mera.

“Demokrati och mänskliga rättigheter är två sidor av samma mynt. De är i grunden sammanlänkade och beroende av varandra. Det är svårt att föreställa sig en demokrati utan en fri och öppen debatt som alla medborgare kan delta i”, säger Morten Kjaerum, Direktör för RWI.

Tillsammans vill Altitude Meetings och Raoul Wallenberginstitutet bidra till att försvara demokratin och stärka de mänskliga rättigheterna genom ökad kunskap. 

Läs mer om Human Rights Festival och det spännande programmet här.

Kontaktuppgifter till arrangörer:

Christina Geijer af Ekström, Raoul Wallenberginstitutet

Ulrika Hjerpe, Altitude Meetings

Varmt välkomna!

1 thoughts on “Human Rights Festival – Sveriges första festival för mänskliga rättigheter!

Comments are closed.