Hur drivs Stadshallen?

Sedan hösten 2022 driver Altitude Meetings Stadshallen. På plan 2 hittar ni våra mötes- och konferenslokaler. Vi hyr dessa lokaler av Lunds kommun och hyr sedan ut dem till andra. Beslutet att Stadshallen ska drivas på det här sättet togs av fullmäktige och vi vann sedan upphandlingen som gav oss kontraktet. 

Uppgörelsen innebär att Lunds kommun har tingat en del av tiderna för rummen på plan 2. Dessa tider förfogar kommunen över själv och kan använda till exempelvis kommunfullmäktigesammanträden, konferenser eller kulturarrangemang. De flesta möbler du hittar i loungerna och i mötesrummen är våra, Altitude Meetings, egna. Det är också vi som har inrett rummen.

Nere på plan 1 är vardagsrummet. Det är ett publikt rum, öppet för allmänheten. Här har vi på Altitude Meetings uppdraget att se till så att vardagsrummet fylls av spännande och intressanta saker. 

Vi hyr inte ut vardagsrummet. De aktörer ni ser ta plats här – med utställningar, föreläsningar eller annat – har inte betalat för att vara här. Kommunen, liksom Lunds kulturaktörer, har alltså väldigt stora möjligheter att arrangera saker här till ingen kostnad. Precis som du också har –  du som läser den här texten. 

Altitude Meetings har 15 anställda och vårt företag finns till av två anledningar:

1. Vi vill vara med och motverka klimatförändringarna. Vi gör det genom att sprida kunskap, jobba med hållbarhet i praktiken och driva opinion.

2. Vårt mål är att stärka demokratin. Vi gör det genom att sprida kunskap, öka inkludering och driva opinion. Vi tror att vi kan förändra samhället tillsammans.

Vi driver Stadshallen för att vi vill vara med och skapa en öppen plats där alla känner sig välkomna. Vi driver även kostnadsfria arrangemang som exempelvis Human Rights Festival, som syftar till att sprida engagemang kring demokrati.

Vad ska vi göra framåt? 

Maila Calle!

Tillsammans gör vi Lund klokare och roligare!

Mellan december 2022 och juli 2023 genomförde vi mer än 100 arrangemang. Listan ser du här!