Konstverket Perfect Storm är invigt!

Miriam Bäckström har skapat ett textilt platsspecifikt konstverk för Klas Anshelms stadshall från 1968. Hon har här arbetat med mobilitet och en aktiv betraktare där arkitekturens välvda väggar gör det omöjligt att på en gång se hela bilden. ”Man måste röra sig i förhållande till den. Den blir mer som en traditionell kinesisk rullmålning, en film eller en skulptur som man måste gå runt”.

Konstverket för Stadshallen består av en trettio meter lång gobeläng, uppdelad på fem paneler. Utformningen har anpassats efter en specifikt utsedd vägg i byggnadens nedre plan som betraktaren kan ta del av både inifrån och utifrån. Konstverket förändras utifrån betraktarens placering, på nära håll visar sig detaljrikedomen och på distans framträder rörelse och förändring. Arkitekturens specifika kvaliteter med stora fönsterpartier i gatuplan gör att förbipasserande kan ta del av det upplysta konstverket under kvälls- och nattetid.

Gobelängen är utförd i jacquardteknik på specialanpassade vävstolar vid Tilburg Textil Lab i Holland och som kan klara den avsedda bredden på tre meter. Tråden som väven satts samman med, Trevira CS, är en flamsäker variant som tagits fram för ändamålet av ett spinneri i Como i Italien. För att uppnå eftersträvad effekt, har det använts tolv färgnyanser i inslaget och två i varpen.

Konstuppdraget för Stadshallen har pågått sedan 2021, men den specifika platsen för konstverket utsågs 2022 och först då kunde arbetet med utveckling av bilden påbörjas. Inför framtagningsprocessen av skissen till konstverket studerade konstnären byggnadens särpräglade arkitektur ingående för att fånga dess sammansättning och rytm, ljusinsläpp, färgsättning och karakteristiska detaljer. Alla de moment som ska interagera med den färdiga bildväven och som är med och skapar en illusion, en bild som i sig är en förstärkning av själva byggnaden.

15 mars 2024 invigs Miriam Bäckströms konstverk invigts ”Perfect Storm” i Stadshallen.

Miriam Bäckström
Sebastian Jaktling

Du kommer kunna se verket Perfect Storm även när Stadshallen är stängd. Det kommer vara belyst och synas genom fönster via Vårfrugatan.