Personerna bakom namnen i Stadshallen

En namntävling arrangerades hösten 2021 där Lundaborna fick vara med och bidra med sitt namnförslag till den nyrenoverade Stadshallen. Stadshallens mötesrum är nu uppkallade efter kvinnor som verkat i Lund under 400 år – från 1500-talet till det sena 1900-talet. Kvinnorna kommer från vitt skilda bakgrunder, men de har alla något gemensamt – deras arbete har både banat väg för sin tids kvinnor samt lämnat något vidare till eftervärlden, till exempel byggnader och engagemang.

Britta Holmström, 1911-1992. Lundastudent, riksdagsledamot och hedersdoktor. 1944 grundade Britta IM (individuell människohjälp) och hon uppmärksammades genom åren med ett flertal hedersbetygelser för sitt humanitära arbete.

Elin Wägner, 1882-1949. Journalist, författare, feminist, civilisationskritiker och pacifist. En förkämpe för kvinnlig rösträtt och därtill fredsivrare – medgrundare till Rädda Barnen 1919.

Hilma Borelius, 1869-1932. Lundastudent, docent i litteraturhistoria, fredsaktivist och rösträttskvinna. Att stärka kvinnors rättigheter inom universitetet var en av hennes hjärtefrågor.

Görvel Sparre, 1517-1605. Godsägare, länsman, arkitekt. Hade ambitionen att ”lära sig att räkna som en fogde, snickra som en snickare, tänka som en professor, rita hus som en arkitekt och odla som en jordbrukare”.

Selma Colliander, 1861-1944. Lundastudent, tecknare, bibliotekarie och vårlöksfantast. Belönades för sitt volontärarbete hos Röda Korset under första världskriget. Barnbarn till biskop Thomander.

Lina Jonn, 1861-1896. Guvernant och porträttfotograf. Drev under fem år, fram till sin död, en framgångsrik fotostudio på Bantorget i Lund.

Thora Kulle, 1849-1939. Handarbets-entusiast. Kopierade, samlade och lärde ut mönsterskatten inom svenskt allmoge i samarbete med Handarbetets vänner.