Tidsplan till invigningen

Lunds Stadshall ritades av Klas Anshelm och byggdes 1968. Sedan dess har den använts för konserter, uppträdanden, föredrag och mässor, föreningsverksamhet och en gång i månaden har kommunfullmäktige sina möten i sessionssalen.

Nu byggs Stadshallen om. Det blir ingen helomvändning vad gäller utbudet utan de verksamheter som funnits i Stadshallen ända sedan den byggdes: kultur och demokrati, kommer finnas kvar. Men Stadshallen kommer erbjuda fler evenemang och aktiviteter för fler målgrupper och under fler av veckans timmar.

Med renoveringen får byggnaden, för första gången, egen restaurang och eget café samt bättre möjligheter för möten av alla dess slag!

Några viktiga milstolpar

2017
Konceptet ”Finrum till vardagsrum” klubbas igenom i kommunfullmäktige (nov, 2017)

2019
Byggfirma Otto Magnusson upphandlas (mars, 2019)
White vinner arkitekttävlingen med ”The stage is set” (jun, 2019)
Altitude Meetings vinner ”operatör” (okt, 2019)

2020
Torgets Boqueria väljs som restaurang/café (maj, 2019)

2021
Byggstart (april, 2021)
Sanerings- och rivningsarbeten (färdigt juli, 2021)
Förbindelsegångar/glasbroar förbinder och kopplar ihop östra och västra sidan (färdigt december, 2021)

2022
Inflyttning och invigning (dec, 2022)

Nedräkning – invigning av Stadshallen